Algorytm BLS AED

Zapraszamy do pobrania naszego plakatu z zakresu resuscytacji i użycia automatycznego defibrylatora.

BLSd
Zainteresowani plikiem do druku prosimy o kontakt. Oferujemy wysyłkę jednego plakatu bezpłatnie.