Program Gepard

logo

 

 

Wytyczne Programu Gepard- pierwsza pomoc i bezpieczeństwo w przedszkolu

Zasady ogólne, nabór.
1. Do Programu Gepard przystępuje placówka przedszkolna lub podobna na podstawie decyzji
jej Dyrektora.
2. Program Gepard składa się z:
-szkolenia z pierwszej pomocy u dzieci dla opiekunów dzieci (rodziców, dziadków)
-szkolenie z pierwszej pomocy u dzieci dla personelu placówkigepard
-szkoleń z pierwszej pomocy, profilaktyki zagrożeń domowych oraz profilaktyki zachowania wobec
obcych zwierząt dla dzieci.
3. HeartSaver.pl wraz placówką organizuje kursy pierwszej pomocy dla opiekunów (rodziców) w siedzibie
placówki. Na każdy kurs musi zostać zorganizowana grupa opiekunów- minimum 5 a maksimum 6 osobowa.
Do tej grupy może zostać dołączona maksymalnie 4 osobowa grupa personelu.
4. Nabór do grup kursowych odbywa się poprzez:
4.1 Spotkaniu informacyjnym dla rodziców przy okazji zebrania w placówce.
4.2 innych formach rekrutacji:
-wręczenie ulotki informacyjnej
-wywieszenie plakatów informacyjnych
-mailing placówki
-informacje na stronie www placówki
-informacje na forum placówki
-informacje na fanpage i innych mediach.
5. Terminy kursów ustala HeartSaver.pl wraz Dyrektorem placówki.
6. Zgłoszenia przyjmowane są przez HeartSaver.pl pod adres mailowym gepard@heartsaver.pl.
Pod tym adresem udzielane są również wszelkie informacje.

Kurs pierwszej pomocy dla opiekunów i personelu.
7. Kurs kosztuje 120 złotych od osoby. 10% zniżki dla dwóch osób z jednej rodziny.
8. Kurs trwa 8 godzin.
9. Kurs może zostać zorganizowany w dwóch wersjach np. dwa razy w poniedziałki po 4 godz. lub
raz np. w sobotę/ niedzielę przez osiem godzin.
10. Program kursu to
-resuscytacja dzieci (szkolenie na wielu stanowiskach jednocześnie)
-urazy i obrażenia u dzieci
-zakrztuszenie, pozycja bezpieczna
-podstawowe informacje o bezpiecznym przewożeniu dzieci (kontrola montażu fotela)
-nagłe stany pediatryczne.
11. Każdy kursant otrzymuje zaświadczenie.

Pierwsza pomoc dla dzieci.
12. Po zrealizowaniu trzech kursów, przy udziale minimum 16 opiekunów zostanie przeprowadzone
bezpłatne szkolenie dla dzieci w przedszkolu z pierwszej pomocy.
13. Zajęcia będą trwać około godziny dla każdej grupy dzieci (w zależności od możliwości
maluchów).
14. Zajęcia prowadzi dwóch instruktorów doświadczonych w pracy z dziećmi. Jeden z nich
przebrany jest za maskotkę firmującą program- Geparda- Ratownika.
15. Na zajęcia dzieci poznają zasady pierwszej pomocy przy pomocy kolorowanek, materiałów
opatrunkowych, fantomów do nauki resuscytacji oraz ćwiczeń praktycznych.
16. Koszt szkolenia z pierwszej pomocy poza Programem Gepard to 900 złotych.

Bezpieczny maluch w domu i na ulicy.
17. Po przeprowadzeniu czterech kursów, przy udziale minimum 23 opiekunów zostanie
przeprowadzone bezpłatne szkolenie dla dzieci ze Strażakiem.
18. Zajęcia będą trwać około godziny dla każdej grupy dzieci (w zależności od możliwości
maluchów).
19. Zajęcia poświęcone są profilaktyce oparzeń, zagrożeniom pożarowym oraz innym przy pomocy
kolorowanek, komiksów oraz zajęć praktycznych. Dodatkowo pokaz gaszenia gaśnicą.
20. Koszt szkolenia ze Strażakiem poza Programem Gepard to 600 złotych.

Niebezpieczne zwierzęta.
21. Po przeprowadzeniu pięciu kursów, przy udziale minimum 28 opiekunów zostanie
przeprowadzone bezpłatne szkolenie dla dzieci z psem i jego przewodnikiem.
22. Na zajęciach dzieci poznają zasady bezpieczeństwa wobec obcych zwierząt takich jak psy, lisy,
dziki przy pomocy kolorowanek, komiksów, pracy z psem oraz w trakcie ćwiczeń.
23. Zajęcia będą trwać około godziny dla każdej grupy dzieci (w zależności od możliwości
maluchów).
24. Koszt szkolenia z pierwszej pomocy poza Programem Gepard to 600 złotych.

Pozostałe zasady.
25. W przypadku niespełnienia warunku ilości przeszkolonych opiekunów szkolenia dla dzieci
mogą zostać przeprowadzone po cenach podanych powyżej ze stosowną zniżką.
26. Cena za kurs pierwszej pomocy u dzieci personelu placówki, która przystąpiła do Programu
Gepard to 500 zł za 10 osobową grupę. Poza Programem Gepard- 800 zł.

logo GEPARD