Bezpłatne warsztaty z rko strażaka w ubraniu bojowym.

Organizujemy bezpłatne warsztaty z prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej strażaka w ubraniu bojowym oraz aparatach ochrony dróg oddechowych.
Warsztat oferowany jest dla pojedynczych jednostek- PSP i OSP jak również na potrzeby np powiatowych ćwiczeń.

Propozycja jest bezpłatna- zamawiający zobowiązuje się pokryć jedynie koszty dojazdu oraz zapewnić ubrania bojowe w tym aodo.
Oferta jest promocją firmy w środowisku strażackim i służy prezentacji HeartSaver.pl