Resuscytacja krążeniowa

Algorytm podstawowy (technika tylko ręce)
Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u dorosłych jest przyczyna krążeniowa a u dzieci oraz młodych ludzi przyczyna jest pochodzenia oddechowego.

Podczas zatrzymania krążenia u dorosłego najczęstszym rytmem, który generuje serce jest migotanie komór. Jedyną skuteczną metodą przerwania takiego rytmu jest defibrylacja. Z każdą minutą od zatrzymania krążenia szanse na przywrócenie właściwego rytmu serca spada o ok. 8-12%. Zanim defibrylator zostanie dostarczony do poszkodowanego, możemy wydłużyć czas skutecznej defibrylacji poprzez dobrej jakości uciskanie klatki piersiowej i wentylację. Jeśli nie jesteśmy stosownie przeszkoleni lub mamy jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego bezpieczeństwa zaleca się stosowanie uproszczonego algorytmu resuscytacji przy użyciu tylko i wyłącznie rąk.

Technikę tę możesz stosować wobec każdej osoby z zatrzymaniem krążenia – dziecka i dorosłego.

Gdy jest to tylko możliwe powinniśmy stosować algorytm odpowiedni dla danej grupy wiekowej i prowadzić resuscytację krążeniowo- oddechową.

Kilka ważnych zasad:

  • Wezwij pomoc jak najszybciej to możliwe. Dzwoń na numer 999.
  • Uciskaj środek klatki piersiowej, układając nasadę dłoni w dolnej połowie mostka. Dołóż drugą rękę, odciągając palce pierwszej ręki.
    Uciskaj w tempie 100-120 na minutę.
  • W trosce o jakość Twojej resuscytacji postaraj się o zmianę po dwóch minutach, jeśli nie ma nikogo kto może cię zastąpić nie przerywaj.